قرارداد پروژه آزمایشی بانک اطلاعات کشوری جراحی چاقی

1 - مقدمه :

 • این دستورالعمل توافقی بین کمیته راهبردی آموزشی جراحی های کم تهاجمی کشور با مراکز خصوصی ، نیمه خصوصی و دولتی جراحی چاقی و جراحان شناخته شده بیماران چاقی مفرط که جهت ثبت اطلاعات پروژه بانک اطلاعات کشوری جراحی چاقی توافق کرده اند می باشد.
 • مراکز جراحی چاقی یا جراحان مشارکت کننده بوسیله تکمیل فرم ثبت نام عضو این دستورالعمل خواهند شد و مفاد این توافقنامه را می پذیرند.

2 - هدف :

 • پروژه آزمایشی بانک اطلاعاتی با جمع آوری اطلاعات بیماران امکان آزمون روش و نتایج جراحی های انجام شده را برای اعضا فراهم می سازد.
 • هدف از اجرای این پروژه این است که اطلاعات ثبت شده موجب شود تا جراحان و پزشکان با اعتماد به نفس بیشتری به بیماران مشاوره در رابطه با نتایج ، سوابق ، میزان موفقیت و عوارض روش های مختلف را ارائه دهند.
 • این پروژه سبب آشنایی هر چه بیشتر جراحان بیماران چاقی مفرط با استانداردهای بین المللی و اقدامات لازم قبل وحین و بعد از جراحی می شود.
 • با ثبت اطلاعات در پروژه بانک اطلاعاتی امکان پیگیری بیماران و پیشگیری از عوارض شناخته شده یا شناسایی زودرس عوارض بیش از پیش برای جراح فراهم می آید.
 • پروژه بانک اطلاعاتی ، جراحان بیماران چاقی را قادر به ارزیابی نتایج خود در مقایسه با نتایج بین المللی می سازد.
 • از اهداف دیگر این پروژه می توان به امکان ارائه نتایج و پیگیری بیماران در صورت درخواست جراح به مراکز قانونی و قضایی اشاره کرد.
 • از آنجا که ثابت شده است که یکی از مهمترین عوامل شکست جراحی چاقی افزایش مجدد وزن ،عدم پیگیری و فالوآپ می باشد این پروژه به جراحان بیماران چاقی مفرط کمک خواهد کرد تا با یادآوری زمان های مهم پیگیری ، از این امر جلو گیری شود.
 • جراحان قادر خواهند بود تا با ارائه مستند نتایج و اعمال جراحی در مجامع علمی داخلی و خارجی حضور موثر و فعال داشته باشند.
 • دسترسی محدود به بانک اطلاعاتی در اختیار سایر پژوهشگران قرار خواهد گرفت تا موجب پیشرفت هنر وعلم جراحی چاقی گردد.
 • دسترسی به اطلاعات بیشتر این پروژه با موافقت هیئت مدیره بانک اطلاعات کشوری جراحی چاقی میسر خواهد بود.

3 - حفظ اطلاعات :

 • کلیه اطلاعات شخصی بیماران و جراحان محرمانه خواهد بود.

4 - دسترسی :

 • دسترسی به اطلاعات بیماران هر جراح توسط خود جراح امکان پذیر خواهد بود.
 • دسترسی به اطلاعات سایر جراحا ن با موافقت هیئت مدیره و بدون مشخص شدن نام و مشخصات جراح و بیماران خواهد بود.
 • هیئت مدیره بانک(1) اطلاعاتی اجازه خواهد داشت که برای جراحان و پژوهشگران و سایر افرادی که به آنها دسترسی داده شده است هزینه در نظر بگیرد.

5 - مالکیت :

 • حقوق مادی و معنوی نرم افزار متعلق به کمیته راهبردی آموزشی جراحی های کم تهاجمی می باشد
 • کمیته راهبردی به ازای در اختیار قرار دادن عضویت نرم افزار مجاز به استفاده از اطلاعات ثبت شده با محرمانه نگه داشتن اطلاعات شخصی جراحان و بیماران و در نظر گرفتن حقوق معنوی جراحان و پژوهشگران طبق بیانیه ونکور خواهد بود

6 - انتشارات و سایر روش های استفاده از اطلاعات :

 • چاپ نتایج : هر پژوهشگر یا جراح مجاز است نتیجه ی پژوهش خود را با ذکر منبع در مجلات و کنگره ها ارائه نماید و الزامی به قرار دادن نام اعضای کمیته راهبردی یا سایر جراحان در مقاله یا سخنرانی ارائه شده نمی باشد
 • به منظور جمع آوری اطلاعات و تهیه ی گزارشات ، هر عضو موظف به اطلاع رسانی به هیئت مدیره در خصوص محل کنگره یا نام مجله و تاریخ ارائه می باشد.

7 - قوانین اجرا :

 • مراکز جراحی چاقی و جراحانی که قصد ثبت اطلاعات را دارند می بایست فرم ثبت نام و همکاری را تکمیل نمایند و هنگامیکه ثبت نامشان توسط هیئت مدیره پذیرفته شد به عنوان یک عضو پروژه بانک اطلاعات کشوری جراحی چاقی محسوب می شوند.
 • مراکز و اعضا متعهد می شوند تا :
  • اطلاعات دقیق ،کامل و درست ثبت شود.
  • هیئت مدیره را از هر گونه تغییر تاثیر گذار بر مشارکت عضو یا صحت و تمامیت اطلاعات ثبت شده آگاه سازد.
 • هیئت مدیره این حق را دارد که با ثبت عضویت پزشکان مخالفت کند،در صورت تخلف پزشک از قوانین وب سایت مشارکت را در هر زمانی خاتمه دهد یا ارائه مشارکت را منوط به مواردی که تعیین می کند سازد.
 • با قبول شرایط عضویت برای هر فرد فرم اولیه که شامل اطلاعات ضروری تر جهت ثبت اطلاعات بیماران و کارهای تحقیقاتی می باشد ، در اختیار عضو قرار می گیرد.
 • چنانچه عضو مشارکت فعالی در ثبت اطلاعات بیماران خود داشته باشد پس از 6 ماه در صورت درخواست عضو و تأیید هیئت مدیره فرم تفضیلی* ثبت بیماران در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.
  * فرم تفضیلی فرمی است کامل تر که عضو قادر به ثبت اطلاعات بیشتری نسبت به فرم اولیه خواهد بود .در نتیجه امکان استفاده بیشتری از اطلاعات را خواهد داشت.

8 - اعتباراطلاعات :

 • مشارکت کنندگان موظفند اطلاعات وارد شده را حتی الامکان دقیق ، کامل و درست ثبت نمایند.
 • در صورت ثبت اطلاعات بیماران توسط فردی به نمایندگی از طرف پزشکان،مسئولیت صحت و کامل بودن اطلاعات وارد شده به عهده پزشک مربوطه خواهد بود.

9 - قوانین نظارت :

 • آیین نامه توسط هیئت مدیره قابل تغییر خواهد بود.
 • هیئت مدیره موظف است تا موارد تغییر یافته را به اطلاع اعضا برساند.
 • هیئت مدیره موظف است حوزه اطلاعات جمع آوری شده در پروژه بانک اطلاعاتی را مشخص نماید.
 • هیئت مدیره فعالیت های مشارکت کنندگان را جهت تعیین میزان هماهنگی با آیین نامه بررسی می کند.
 • کمیته راهبردی موظف است فردی را به عنوان هماهنگ کننده به اعضا معرفی کند.
 • هماهنگ کننده مسئول تعلیم کار با نرم افزار و ارائه حمایت فنی می باشد.
 • اعضا موظف هستند خود یا افرادی که جهت ثبت اطلاعات در نظر گرفته اند را جهت آموزش های لازم به کمیته راهبردی معرفی نمایند.
 • ارتباط با هماهنگ کننده از طریق E-Mail خواهد بود.
 • در صورت نیاز عضو به هرگونه کمک در آنالیز داده ها ،نگارش مقاله و... کمیته راهبردی تا حد امکان از اعضای بانک اطلاعاتی پشتیبانی خواهد نمود.